Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Võ Văn Nhi
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1030.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 874

 

Kế toán và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế đóng vai trò quan trọng đối với nhà nước và các doanh nghiệp. Hiểu rõ luật thuế và chấp hành tốt là một trong các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng và hiệu quả quản lý. Tổ chức công tác kế toán phù hợp với điều kiện và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý và cũng là một trong những nội dung quản lý có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, điều hành doanh nghiệp. Để giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các người thực hành kế toán và cho bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê đã xuất bản cuốn sách Hướng dẫn thực hành kế toán. Nội dung sách gồm :Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp.Trình bày các văn bản về thuế và kế toán các loại thuế.Giới thiệu bốn chuẩn mực kế toán vừa được ban hành. Hy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bạn.