Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu Và Lập Báo Cáo Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Ths Trần Thị Duyên
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1100.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2007
 • Số trang: 618

 

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu Và Lập Báo Cáo Tài Chính:Sử dụng vốn, kinh phí của ngân sách Nhà nước cấp phát cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp sao cho có hiệu quả, trên cơ sở chấp hành đầy đủ các chế độ quản lý tài chính, quản lý ngân sách là một vấn đề được các đơn vị đặc biệt quan tâm.Để phục vụ cho việc quản lý tốt các nguồn thu, các khoản chi tại các đơn vị đã có Luật ngân sách Nhà nước, Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán cùng các văn bản hướng dẫn. Theo sự phát triển của quy luật vận động khách quan hoạt động kinh tế ở các đơn vị, Bộ Tài Chính cũng đã ban hành các văn bản phù hợp với công tác kế toán trong tình hình mới như: Chế độ kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp cho những người đang nghiên cứu, học tập, đang làm kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp có được một tài liệu đầy đủ, cập nhật các chế độ chính sách kế toán đã ban hành, có các ví dụ cho từng tình huống phát sinh nghiệp vụ kinh tế, qua đó có thể áp dụng vào công việc cụ thể hằng ngày của mình từ đơn giản đến phức tạp.Mục lục:Chương 1: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệpChương 2: Kế toán vốn bằng tiềnChương 3: Kế toán vật liệu và dụng cụChương 4: Kế toán tài sản cố địnhChương 5: Kế toán các khoản thanh toánChương 6: Kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu hành chính sự nghiệpChương 7: Kế toán các khoản chi ở đơn vị hành chính sự nghiệpChương 8: Báo cáo tài chínhA. Những quy định chung về báo cáo tài chínhB. Mẫu báo cáo tài chínhC. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chínhMời các bạn đón đọc.