Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Sự Nghiệp Có Thu

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1034.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  19 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2005
 • Số trang: 632

 

Cuốn sách này được trình bày trên Quyết định số 999 và các Thông tư bổ sung, sửa đổi của Bộ Tài chính để áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và nhấn mạnh phần đổi mới theo Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31-12-2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo nghị định số 10/2001/ NĐ-CP ngày 16-1-2001 của Chính phủ về “chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và khoán chi hành chính” Hy vọng quyển sách này là tài liệu hữu ích đối với các nhà quản lý, những người làm công tác kế toán trong các đơn vị HCSN và các đơn vị sự nghiệp có thu trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể dục thể thao và những người quan tâm đến chế độ kế toán này.Cuốn sách “Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Sự Nghiệp Có Thu” được chia làm 2 phần với nội dung chính như sau:Phần 1: Hướng dẫn hạch toán kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu.Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán.Chương 2: Kế toán tiền, vật liệu và sản phẩm, hàng hóa.Chương 3: Kế toán tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.Chương 4: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán.Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí.Chương 6: Kế toán các khoản thu, chi.Chương 7: Chế độ báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp có thu.Phần 2: Một số văn bản có liên quan.
Mời bạn đón đọc.