Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Trần Văn Nhị – Th.s Trần Văn Việt
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  704.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  2000
 • Số trang: 381

 

Hệ thống kế toán ban hành theo quy định 1141 của Bộ Tài chính đã phát huy được hiệu quả trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nói chung, tuy nhiên hệ thống này lại khó áp dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp các doanh nghiệp này có cơ sở pháp lý để tổ chức công tác kế toán phù hợp với quy mô, đặc điểm, năng lực quản lý. Cũng xuất phát từ mục đích đó, cuốn sách này được biên soạn để giúp các bạn sinh viên, các cán bộ doanh nghiệp có tài liệu để học tập, tham khảo về Hệ thống kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ….