Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS.Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1600.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2007
 • Số trang: 946

 

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp, Ghi sổ kế toán, hình thức kế toán, Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính:Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế – tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý ở một doanh nghiệp. Hơn thế nữa, nó còn ảnh hưởng đến việc đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp nhưng có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước (cơ quan tài chính,  thuế, ngân hàng,……)Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, khi mà vấn đề cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các doanh nghiệp diễn ra có tính chất thường xuyên, phức tạp và mang tính khốc liệt thì chất lượng thông tin của kế toán được khẳng định như là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo sự an toàn và khả năng mang lại thắng lợi cho các quyết định kinh doanh. Nâng cao tính hữu ích của thông tin kế toán không chỉ là trách nhiệm của người thực hành kế toán ở doanh nghiệp, mà còn là trách nhiệm và mối quan tâm thường xuyên của nhà quản lý doanh nghiệp, của các cơ quan quản lý hoạt động của doanh nghiệp.Cuốn sách này nhằm giúp các nhà thực hành kế toán ở doanh nghiệp và các nhà quản lý doanh nghiệp có tài liệu tham khảo, nghiên cứu và thực hành kế toán. Nội dung cuốn sách gồm các phần:- Nội dung và phương pháp hạch toán kế toán trong doanh nghiệp- Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp- Hệ thống báo cáo tài chính và phương pháp lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính- Bài tập áp dụngMục lục:Phần 1: Kế toán doanh nghiệpChương 1: Một số vấn đề cơ bản về kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt NamChương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trướcChương 3: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpChương 4: Kế toán các loại vật liệu và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệpChương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệpChương 7: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụChương 8: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoáChương 9: Kế toán bất động sản đầu tưChương 10: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệpChương 11: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpChương 12: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệpChương 13: Kế toán các loại nguồn vốn trong doanh nghiệpPhần 2: Các hình thức kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp Việt NamHình thức kế toán nhật ký chungHình thức kế toán nhật ký – sổ cáiHình thức kế toán chứng từ ghi sổHình thức kế toán nhật ký chứng từPhần 3: Hệ thống báo cáo tài chínhMột số vấn đề về hệ thống báo cáo tài chínhBảng cân đối kế toánBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệThuyết minh báo cáo tài chínhDanh mục báo cáo tài chính giữa niên độPhần 4: Ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toánMời các bạn đón đọc.