Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (Đã Cập Nhật Đến Tháng 11 Năm 2011)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020010002953
 • Khối lượng:
  660.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2011
 • Số trang: 548

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc trung bình về vốn, về máy móc thiết bị, về lao động… và quá trình sản xuất kinh doanh thường được tập trung trong một phạm vi nhất định với một hoặc một số phân xưởng (hoặc bộ phận kinh doanh)Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất đa dạng về lĩnh vực kinh doanh đồng thời cũng bao gồm nhiều hình thức sở hữu khác nhau (doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần…) Thông tin kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được cung cấp cho nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Do vậy nội dung tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc cũng không có sự khác biệt lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
Mục lục:
Phần 1: Kế toán tài chính
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu và các khoản ứng trước
Chương 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 5: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 6: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá
Chương 7: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh ngiệp
Chương 8: Kế toán xác định kế quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Chương 9: Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phần 2: Chế độ chứng từ kế toán
I. Quy định chung
II. Danh mục chứng từ kế toán
III. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
Phần 3: Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
I. Danh mục sổ
II. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
III. Sơ đồ kế toán theo từng tài khoản.
Phần 4: Sơ đồ kế toán theo từng tài khoản, sơ đồ đặc thù và sơ đồ tổng hợp

Mời bạn đón đọc.