Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp (Đã Sửa Chữa, Bổ Sung Theo Các Văn Bản Pháp Lý Mới Nhất Về Kế Toán Và Thuế Do Bộ Tài Chính Ban Hành)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Võ Văn Phi
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1120.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  11/2004
 • Số trang: 732

 

Kế và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước. Hoàn thiện hệ thống thuế và kế toán để phát huy tốt các chức năng vốn có của nó là các vấn đề luôn được quan tâm bởi các cơ quan quản lý nhà nước.Trong phạm vi doanh nghiệp, kế toán và thuế cũng có vai trò to lớn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Am hiểu các luật thuế, chấp hành tốt các quy định về thuế là một trong các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng và hiệu quả quản lý. Tổ chức công tác kế toán phù hợp với điều kiện và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp được các thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý và cũng là một trong những nội dung quản lý có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, điều hành doanh nghiệp.Nội dung cuốn sách này cập nhật những thông tin mới nhất về thuế và kế toán bao gồm:Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp.Trình bày các văn bản về thuế và kế toán các loại thuế.