Hướng dẫn thực hành hạch toán và báo cáo kế toán ngân sách và tài chính xã phường

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS. TS. Ngô Thế Chi
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  482.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 261

 

Để kế toán thực sự trở thành công cụ đắc lực trong quản lý ngân sách và tài chính xã, giúp cho kế toán xã, phường, thị trấn nâng cao trình độ thực hành về chuyên môn nghiệp vụ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Hướng dẫn thực hành hạch toán và báo cáo kế toán ngân sách và tài chính xã phường.
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân sách xã
Chơng 2: Kế toán các loại tiền
Chương 3: Kế toán các khoản thanh toán
Chương 4: Kế toán vật liệu và tài sản cố định
Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí và các quỹ công chuyên dùng
Chơng 6: Kế toán thu, chi ngân sách xã
Chơng 7: Hệ thống báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách xã
Chương 8: Phần bài tập thực hành và phụ lục ư…