Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Mới

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Võ Văn Nhi
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1002.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 676

 

Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở doanh nghiệp.Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế – tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý ở một doanh nghiệp. Hơn thế nữa, nó còn ảnh hưởng đến việc đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp nhưng có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước (cơ quan tài chính, thuế, ngân hàng…).Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã qua nhiều lần thay đổi, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế. Hiện tại hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được xây dựng khá hoàn chỉnh và đã có sự hòa hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kế toán.Để giúp các nhà quản lý, các nhà thực hành kế toán có tài liệu tham khảo và ứng dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp hiện đang được ban hành, xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Mới.