Hướng dẫn làm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng Excel

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Văn Thắng
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  800.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 461

 

Việc thay đổi hệ thống kế toán và chuẩn mực kế toán đòi hỏi phải xây dựng đồng bộ chứng từ, sổ sách, hệ thống tài khoản và các báo cáo tài chính. Hướng dẫn làm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng Excel là cuốn sách mà thông qua đó tác giả mong muốn hệ thống hoá phương pháp ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính mới nhất bằng Microsoft Excel 2002.
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần I: Một số văn bản pháp quy của nhà nước về kế toán
Phần II: Chế độ chứng từ và sổ kế toán
Phần III: Tổng quan về Microsoft Excel
Phần IV: Hướng dẫn sử dụng chứng từ kế toán bằng Excel
Phần V: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel
Phần VI: Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu
Phụ lục
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!