Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Luật gia Nguyễn Văn Thông
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  690.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 607

 

Trong xã hội văn minh, văn bản ngày càng đóng vai trò quan trọng và là phương tiện không thể tách rời với mọi hoạt động của xã hội loài người. Mọi giao dịch của các cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội với nhau và giữa các tổ chức này với tư nhân hoặc giữa các cá nhân trong và ngoài nước… đều nhờ vào văn bản. Văn bản là phương tiện thông tin chính thức trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội… trong nước và quốc tế.Chất lượng công tác của các viên chức, công chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc soạn thảo văn bản có vai trò quan trọng nhưng cũng la công việc không ít khó khăn. Trong đời sống xã hội việc soạn thảo văn bản không chỉ ảnh hưởng đến công việc của các công chức, viên chức mà còn liên quan đến mọi công dân. Vì vậy, việc hiểu và soạn thảo tốt văn bản là điều cần thiết đối với mỗi công dân chúng ta.Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, Nhà xuất bản Thống Kê cho xuất bản cuốn sách Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản. Cuốn sách do Luật gia Nguyễn Văn Thông biên soạn. Tác giả giới thiệu tương đối toàn diện về lý thuyết và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính cũng như các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội thường nhật.