Hướng Dẫn Kế Toán Quản Trị Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  160.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2006
 • Số trang: 132

 

Hướng Dẫn Kế Toán Quản Trị Doanh Nghiệp:Kế toán quản trị doanh nghiệp có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Kế toán quản trị cung cấp các thông tin thích hợp cho các quyết định đầu tư, sản xuất, kinh doanh….. phục vụ việc tiến hành, kiểm tra và quản lý doanh nghiệp.Kế toán quản trị là công việc của từng doanh nghiệp, nhà nước chỉ hướng dẫn các nguyên tắc, cách thức, nội dung và phương pháp kế toán quản trị chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện.Mục lục:Lời nói đầuPhần 1: Kế toán quản trị doanh nghiệp1. Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệpPhần 2: Phụ lục1. Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mền kế toán.2. Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.3. Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.Mời các bạn đón đọc.