Hướng Dẫn Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Nguyễn Văn Bảo
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1030.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 851

 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây lắp cập nhật những điểm thay đổi mới nhất về kế toán, NXB Tài chính cho xuất bản cuốn sách Hướng Dẫn Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam.
Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:
Phần 1: Hướng dẫn sử dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp xây lắp
Phần 2: Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp
Phần 3: Chứng từ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp
Phần 4: Sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp
Phần 5: Các văn bản pháp lý về kế toán
Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các doanh nghiệp xây lắp, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích với các nhà quản lý.