Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Tài Chính Kế Toán Trong Trường Học - Tập 1

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1680.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2007
 • Số trang: 744

 

Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Tài Chính Kế Toán Trong Trường Học – Tập 1: Các Văn Bản Quy Định Và Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Tài Chính Thu, Chi Trong Trường Học:Sau khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO thì tất cả các ngành nghề, các đơn vị trong nền kinh tế của chúng ta đã bước chân vào ngưỡng cửa hội nhập kinh tế, quốc tế, trong đó có ngành Giáo dục – Đào tạo. Để tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo được thuận lợi, trước hết các trường, đơn vị trong ngành Giáo dục – Đào tạo phải có sự minh bạch, rõ ràng trong công tác quản lý tài chính – kế toán.Làm thế nào để đổi mới công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch… thì trước tiên các nhà quản lý cần phải nắm rõ chính sách, chế độ về tài chính, kế toán. Trong thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành và có sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ kế toán và quản lý tài chính; chế độ tự chủ tài chính, khoán biên chế và kinh phí… áp dụng cho các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo. Để giúp lãnh đạo và kế toán trong các trường hợp, các đơn vị thuộc ngành Giáo dạc – Đào tạo trong cả nước làm tốt công tác tài chính – kế toán của đơn vị mình.Mục Lục:Lời giới thiệuPhần 1: Hướng dẫn chung về công tác quản lý tài chính trong Giáo dục – Đào tạo.A. Các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính trong giáo dục công lập từ mầm non đến đạn họcB. Các văn bản hướng dẫn về tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạoC. Các văn bản hướng dẫn về tài chính trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và Đào tạo nghềD. Các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính trong lĩnh vực Giáo dục có yếu tố nước ngoài.Phần 2: Các quy định quản lý tài chính, chế độ tự chủ tài chính, tổ chức bộ máy biên chế tài chính đối với đơn vị sựn nghiệp công lập.A. Chế độ tự chủ về biên chế và tài chínhB. Các quy định về thu, chi qua kho bạc Nhà nướcC. Các quy định về: trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc…Phần 3: Các quy định về thu, chi quản lý và sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh.Phần 4: Các quy định về học bổng, khen thưởng, trợ cấp và quỹ tín dụng đào tạo và cho vay; quỹ khuyến học đối với học sinh, sinh viên.A. Các văn bản quy định về học bỏng và chế độ trợ cấp, ưu đãi, miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viênB. Các văn bản quy định về khen thưởngD. Các quy định về quỹ khuyến học.Mời bạn đón đọc.