Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  770.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20 x 28 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2013
 • Số trang: 408

 

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013
Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:
Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC
Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư – Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
Hệ thống chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán
Hệ thống sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán
Hệ thống báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính
Một số văn bản pháp lý kiên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, gồm văn bản mới nhất liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng…
Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cơ quanm doanh nghiệp, doanh nhân, và các cơ quan quản lý, và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dầu tư xây dựng.
Mời bạn đón đọc.