Hỏi và đáp về luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành luật kế toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Phạm Văn Đăng
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  219.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 223

 

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI đã thông qua Luật Kế toán vào ngày 17/6/2003.
Trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước; Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.
Để Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và hội nhập, đòi hỏi rất nhiều ở công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật.
Với mục đích trên, Nxb Tài chính xuất bản cuốn Hỏi và đáp về Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.