Hỏi - Đáp Và Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Các Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS Ngô Thế Chi
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  940.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 567

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2002, Bộ trưởng Tài chính đã có quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế trong cả nước.
Để giúp các doanh nghiệp thực hiện 6 chuẩn mực này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4 tháng 11 năm 2003 hướng dẫn thực hiện ghi chép kế toán theo các chuẩn mực trên.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê cho xuất bản cuốn sách Hỏi – Đáp Và Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Các Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (Đợt 2 – Áp Dụng 01-01-2004). Sách do PGS. TS. Ngô Thế Chi, Nhà giáo ưu tú, Phó Giám đốc Học viện Tài chính biên soạn.
Nội dung cơ bản của cuốn sách này là giới thiệu các sơ đồ kế toán, đưa ra các câu hỏi và giải đáp cụ thể các nghiệp vụ kinh tế liên quan, có số liệu minh họa để bạn đọc hiểu rõ hơn về các ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chuẩn mực.