Hoàn Thiện Cơ Chế Chính Sách Nhằm Đổi Mới Hoạt Động Ngân Hàng Trong Điều Kiện Hội Nhập Quốc Tế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  240.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 142