Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Đỗ ánh Tuyết- Ngô Thu Thuỷ
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  700.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 560

 

Đáp ứng yêu cầu về thông tin và hệ thống hoá các văn bản pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán, Nhà xuất bản cho ấn hành cuốn Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán
. Cuốn sách đã sưu tầm, cập nhật và hệ thống hoá toàn bộ các văn bản pháp luật về hoạt động kiểm toán và chia theo các loaị hình kiểm toán: Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nhà nước để thuận tiện cho việc tra cứu…