Thông tin chi tiết

 • Tác giả: nguyễn Thế Hưng
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  460.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  11/2006
 • Số trang: 336

 

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán:Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tại nước ta hiện nay, kế toán cung cấp các thông tin quan trọng cho Nhà nơớc để điều hành vĩ mô nền kinh tế. Các doanh nghiệp cũng sử dụng kế toán như là công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán là một ngành học không thể thiếu trong các trường giảng dạy về kinh tế.Mục Lục:Lời nói đầuMục lụcChương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán1. Các khái niệm về hệ thống2. Hệ thống thông tin3. Hệ thống thông tin kế toán4. Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin kế toánChương 2: Cơ sở dữ liệu1. khái niệm về cơ sở dữ liệu2. Các mô hình cơ sở dữ liệu3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệuChương 3: Các chu trình kế toán1. Chu trình doanh thu2. Chu trình chi phí3. Chu trình chuyển đổi4. Chu trình tài chínhChương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán1. Cấu trúc kiểm soát nội bộ2. Kiểm soát hệ thống3. Sự an toàn và trung thực của dữ liệuChương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán1. Phân tích hệ thống thông tin kế toán2. Thiết kế hệ thốngChương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán1. Thực hiện hệ thống2. Vận hành hệ thống.Mời bạn đón đọc.