Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Th.S Huỳnh Lợi
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1000.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2005
 • Số trang: 652

 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Bộ tài chính ban hành tại quyết định số 999/TC/CĐKT ngày 2-11-1996 đến nay đã được hơn 6 năm. Trong thời gian ấy, nhất là thời gian gần đây có nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung về chứng từ, sổ sách, báo cáo, hệ thống tài khoản kế toán.Cuốn sách “Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện” được biên soạn để giúp các bạn làm công tác kế toán, sinh viên… có tài liệu tham khảo, vận dụng kịp thời vào thực tiễn.Sách được chia làm 3 phần như sau:Phần 1: Hệ thống danh mục chứng từ, sổ sách, báo cáo, tài khoản và sơ đồ hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.Phần 2: Hệ thống sơ đồ, tài khoản kế toán áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp.Phần 3: Văn bản mới quy định về chế độ tài chính và kế toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp và được cập nhật hóa với những quy định mới nhất đến hết tháng 4-2005.