Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  220.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2007
 • Số trang: 196

 

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước:Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước là công cụ hết sức quan trọng trong công tác lập dự toán, chấp hành và báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính đến nay đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung, gần đây nhất là Quyết định số 53/2006/QĐ-BTC ngày 4/10/2006; Quyết định số 74/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006; Quyết định số 75/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006 và Quyết định 07/2007/QĐ-BTC ngày 13/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.Nội dung cuốn sách gồm:- Phần thứ nhất: Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nướcTrong phần này nhà xuất bản đã cập nhật trực tiếp toàn bộ những sửa đổi, bổ sung về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước kể từ sau Quyết định số 208-TC/NSNN ngày 15/4/1997 vào từng nội dung tương ứng trong Mục lục ngân sách để giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu, sử dụng.Phần thứ hai: Danh mục chương trình, mục tiêu quốc giaPhần thứ ba: Các văn bản về ban hành, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.Phần này nhà xuất bản đã hệ thống hoá toàn bộ các quyết định, thông tư do Bộ Tài Chính ban hành về hướng dẫn, sửa đổi bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.Mời các bạn đón đọc.