Hệ Thống Kế Toán Việt Nam - Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Hướng Dẫn Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính 2012

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Phạm Huy Đoán
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935206506891
 • Khối lượng:
  1210.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  19 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2012
 • Số trang: 720

 

Trong những năm vừa qua, các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu,… chính sách tài chính, pháp luât về bảo hiểm bảo hiểm, đặc biệt là tỷ lệ tính trích các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều bổ sung, sửa đổi.
Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành. Cuốn sách “Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Hướng Dẫn Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính 2012”  trình bày cụ thể chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.
Nội dung cuốn sách gồm 13 chương, 2 phụ lục:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII : Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
Chương VIII : Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX : Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X : Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI : Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII : Kế toán nguồn vốn chủ sỡ hữu và các quỹ
Chương XIII : Kế toán Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1 : Hệ Thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2 : Hệ thống Sổ kế toán
Mời bạn đón đọc.