Hệ Thống Kế Toán Việt Nam - Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp: Quyển 2 - Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Sơ Đồ Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  540.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  17×25 cm

 • Ngày phát hành:
  11/2008
 • Số trang: 464

 

Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong những năm qua, Quốc hội đã thông qua Luật kế toán và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện. Chế độ kế toán được ban hành đồng bộ gồm 5 phần cơ bản: 1. Quy định chung 2. Hệ thống tài khoản kế toán 3. Hệ thống báo cáo tài chính 4. Chế độ chứng từ kế toán 5. Chế độ sổ kế toán Chế độ kế toán doanh nghiệp chia làm 2 quyển để giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và những người cần tra cứu thuận tiện trong việc sử dụng. Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán, và sơ đồ kế toán. Chế độ kế toán mới phù hợp với thực tiến sản xuất kinh doanh trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới. Hệ thống kế toán mới dễ áp dụng, phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp; dễ kiểm tra, kiểm soát. Nhiều loại nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh đã được dự liệu để các doanh nghiệp dễ dàng hạch toán như: Đầu tư chứng khoán, cổ khoán, đầu từ vào công ty liên kết, hợp nhất kinh doanh, mua bán doanh nghiệp… Mục lục: Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Phần thứ hai: Hệ thống báo cáo tài chính – Quy định chung – Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính – Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính Phần thứ ba: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp – Quy định chung – Danh mục và mẫu chứng từ kế toán – Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán. Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán – Quy định chung – Danh mục và mẫu số kế toán – Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế tóan Các sơ đồ kế toán chủ yếu Luật kế toán Mời bạn đón đọc.