Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo Mục Lục Ngân Sách Mới

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Huỳnh Minh Nhị – Nguyễn Quang Huy
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1000.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 622

 

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:- Luật ngân sách Nhà nước- Quyết định số 156/2002/ QĐ/ – BTC ngày 20-12-2002 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước – Quyết định số 148/2002/QĐ- BTC ngày 06/12/2002 về việc ban hành mã số danh mục Mục – Tiểu mục phí và lệ phí của hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước- Nghị định số 10/2002/NĐ- CP ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu – Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT- BNV- BTC ngày 17/02/2003 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước- Thông tư số 06/2003/TT- BLĐTBXH ngày 19/02/2003 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003