Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo Chế Độ Kế Toán Và Mục Lục Ngân Sách Mới

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Phạm Quốc Lợi
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1606.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  19 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2006
 • Số trang: 944

 

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, bắt kịp sự thay đổi của các vấn đề nêu
trên, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đã ban hành hàng loạt văn bản pháp
luật, đặc biệt Bộ Tài Chính — Cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương đã
ban hành mới, sửa đổi bổ sung các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện
áp dụng cho các đơn vị tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế,
kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị
có sử dụng và không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tăng cường vai
trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
v.v.
Các phần quan trọng trong cuốn sách:
Mục 1. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Mục 2. Quản lý, lập, chấp hành và quyết đoán ngân sách nhà nước
Mục 3. Chế độ khấu hao tài sản cố định
Mục 4. Các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, tài chính
Mục 5. Các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Mời bạn đón đọc.