Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo Chế Độ Kế Toán Mới Và Mục Lục Ngân Sách Mới

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Luật gia Phạm Quốc Lợi
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1600.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2006
 • Số trang: 944

 

Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo Chế Độ Kế Toán Mới Và Mục Lục Ngân Sách Mới (Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QD(-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính).Mục lục:Mục I: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.Mục II: Quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.A. Quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.B. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.Mục III: Chế độ khấu hao tài sản cố định.Mục IV: Các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý  hàng chính , tài chính.Mục V: Các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.A. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.B.Chế độ tiền lương và phụ cấp.C. Chế độ chính sách mới về lương hưu, trợ cấp, phụ cấp.D. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.