Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Luật gia Huỳnh Minh Nhị – Nguyễn Quang Huy
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1000.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 649

 

Cuốn sách Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới nhằm giúp các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập ứng dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới.
Cuốn sách bao gồm 6 phần, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; sách có sự kết hợp chặy chẽ giữa các vấn đề lý luận tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra, cuốn sách bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán
Trên cơ sở tham khảo các quy định mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán mới cũng như các quy định quản lý tài chính vừa được nhà nước ban hành, hy vọng giúp ích cho các bạn quan tâm đến lĩnh vực này…