Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Mới

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1730.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2005
 • Số trang: 1162

 

Cuốn sách “Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Mới” được biên soạn gồm những phần chính sau:Phần 1: Hệ thống chuẩn mực kế toán , kiểm toán Việt Nam.A. Những quy định chung.B. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.C. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.Phần 2: Hệ thống kế toán doanh nghiệp.Phần 3: Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Phần 4: Chế độ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê.