Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Các Chuẩn Mực Kế Toán Đã Ban Hành Và Luật Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Phạm Huy Đoán
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1180.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 775

 

Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Các Chuẩn Mực Kế Toán Đã Ban Hành Và Luật Kế Toán trình bày toàn bộ chế độ kế toán doanh nghiệp theo các chuẩn mực kế toán và các quy định bổ sung, sửa đổi trong chế độ kế toán doanh nghiệp phù hợp với chính sách tài chính, thuế. Nhóm tác giả đã tập trung vào các trường hợp mà các doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình hạch toán, đặc biệt là kế toán các loại thuế, các phần hành chủ yếu và kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.v.v…Nội dung sách gồm 4 phần:Phần I: Hệ thống Tài khoản kế toán doanh nghiệp.Phần II: Hệ thống Chứng từ kế toán.Phần III: Các hình thức Sổ kế toán.Phần IV: Chế độ Báo cáo tài chính doang nghiệp.Đây là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người khác quan tâm đến kế toán. Sách bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.