Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Quyển I

Thông tin chi tiết

 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  200.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 208

 

Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính của mọi doanh nghiệp, tổ chức.
Chuẩn mực kế toán Việt nam là những quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế toán cơ bản, chung nhất, làm cơ sở ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Hy vọng bộ sách sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán tốt hơn…