Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam: 6 Chuẩn Mực Kế Toán Mới (Đợt 3)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  240.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 254