Hệ Thống Các Văn Bản Tài Chính, Kế Toán, Thuế Mới Nhất Về Sắp Xếp, Đổi Mới Và Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1400.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2007
 • Số trang: 860

 

Hệ Thống Các Văn Bản Tài Chính, Kế Toán, Thuế Mới Nhất Về Sắp Xếp, Đổi Mới Và Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp:Từ nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 đến nay Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản về sắp xếp, đổi mới toàn diện doanh nghiệp, đẩy mạnh việc cổ phần hoá nhằm góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp cũng như huy động vốn của toàn xã hội, phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động.Quyển sách “Hệ thống các văn bản tài chính, kế toán, thuế mới nhất về sắp xếp, đổi mới và cổ phần hoá doanh nghiệp” được tác giả hệ thống hoá các văn bản pháp quy mới nhất về các lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, lao động, cổ phần hoá doanh nghiệp.Mục lục:Phần 1: Các quy định về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước1. Các quy định chung2. Các quy định về quản lý vốn và xử lý nợ của các doanh nghiệp nhà nước3. Các quy định mới về hỗ trợ lao động khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nướcPhần 2: Các quy định mới về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước1. Các quy định tài chính mới về cổ phần hoá doanh nghiệp2. Các quy định về cổ phần hoá có yếu tố nước ngoàiPhần 3: Chế độ kế toán mới áp dụng cho doanh nghiệpPhần 4: Các quy định mới về thuế áp dụng cho doanh nghiệp1. Luật thuế giá trị gia tăng2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp3. Quy định về mã số đối tượng nộp thuếPhần 5: Các quy định mới về đăng ký kinh doanhMời các bạn đón đọc.