Hệ thống các văn bản pháp luật mới về xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin chi tiết

 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  2057.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 1215

 

Ngày 02 tháng 7 năm 2002 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 về việc xử lý vi phạm hành chính.
Từ đó đến nay các Bộ, ngành và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành mới, bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, một khối lượng lớn các quy định về xử lý vi phạm hành chính còn nằm rải rác ở nhiều văn bản luật khác nhau, chưa được hệ thống hoá gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và người sử dụng trong việc nghiên cứu, học tập và thực hiện.
Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuật tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nxb Tài chính xuất bản cuốn sách Hệ thống văn bản luật mới về xử phạt vi phạm hành chính.
Cuốn sách gồm 14 phần với các nội dung như: Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động việc làm (phần 2); Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, trật tự an toàn đô thị (phần 3); Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và quản lý công trình, điện lực, công nghiệp (phần 4);
Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê, thuế, hoá đơn chứng từ, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hải quan (phần 5); Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thương mại, du lịch, ngân hàng (phần 6); Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, truyền hình (phần 7)…