Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán - Luật Thống kê

Thông tin chi tiết

 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  309.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 315

 

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI đã thông qua Luật Kế toán, Luật Thống kê vào ngày 17 tháng 06 năm 2003.
Trong thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ban ngành đã ban hành hàng loạt Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán, Luật Thống kê.
Do đó một khối lượng lớn các quy định hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán, Luật Thống kê… đã được ban hành mới, thay đổi và nằm rải rác ở nhiều văn bản luật khác nhau, chưa được hệ thống hoá, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội và các doanh nghiệp và người sử dụng.. trong việc nghiên cứu, học tập, thực hiện.
Để giúp các cơ quan, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các ngành, các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu Luật Kế toán, Luật Thống kê, cuốn sách Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán – Luật Thống kê được xuất bản, hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả nguồn tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết.