Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2013

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Quốc Cường (Hệ thống hóa)
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000054987
 • Khối lượng:
  154.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5 x 20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2013
 • Số trang: 132

 

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2013
Có thể nói rằng, ngân sách nói chung là tổng số tiền thu và chi của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong một thời gian nhất định; ngân sách nhà nước của Việt Nam thường có thời gian là một năm. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước của nước ta là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế – xã hội do Nhà nước thực hiện nhằm phục vụ cho việc lập, dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước.
Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước của Việt Nam được ban hành từ năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình đổi mới. Vừa qua bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 Quy định sửa đổi bổ sung Hệ Thông Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2013 (Đã được sửa đổi, bổ sung áp dụng từ 9/2013)
Cuốn sách này chắc chắn sẽ là tài liệu hữu ích đối với cán bộ lãnh đạo và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, các cán bộ thuộc các đơn vị, tổ chức trực tiếp làm các công việc liên quan đến ngân sách nhà nước.
Mời bạn đón đọc.