Hệ Thống Kế Toán Việt Nam - Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935206506266
 • Khối lượng:
  1000.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  17 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  06/10/2011
 • Số trang: 736

 

Nhà xuất bản Tài chính – Năm 2011(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)
Các phần nội dung chính của cuốn Chế độ Kế toán:
– Quy định chung;
– Danh mục hệ thống tài khoản Kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp Ghi chép tài khoản Kế toán;
– Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp lập Báo cáo Tài chính;
– Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp lập chứng từ Kế toán;
– Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp Ghi sổ Kế toán;
– Sơ đồ Kế toán chủ yếu.
Mời bạn đón đọc.