Giáo Trình Quản Lý Dự Án Đầu tư

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS.Từ Quang Phương
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  410.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2005
 • Số trang: 304

 

Giáo trình quản lý dự án đầu tư được sử dụng làm tài liệu giảng dạy của giáo viên và học tập cho sinh viên chuyên nghành Kinh tế đầu tư và các chuyên nghành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân .Giáo trình là tài liệu tham khảo cho giáo viên , nghiên cứu sinh , thực tập sinh các chuyên nghành kinh tế và quản trị kinh doanh , cho cán bộ quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp ở các cơ quan quản lý và kinh doanh . Giáo trình quản lý dự án đầu tư gốm có các chương sau : CHƯƠNG I : Tổng quan về dự án đầu tư CHƯƠNG II : Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án CHƯƠNG III : Lập kế hoạch dự án CHƯƠNG IV : Quản lý thời gian và tiến dự án CHƯƠNG V : Phân phối các nguồn lực dự án CHƯƠNG VI: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án CHƯƠNG VII: Quản lý chất lượng dự án CHƯƠNG VIII: Giám sát và đánh giá dự án CHƯƠNG IX : Quản lý rủi ro đầu tư