Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều Tác Giả
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000057061
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14 x 20 cm

 • Ngày phát hành:
  02/2014
 • Số trang: 416

 

Trong nền kinh tế
thị trường ngày nay, các yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các
yếu tố khác của môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, buộc các nhà
quản trị doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến quản trị, để khai thác
tốt các cơ hội và giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh, nâng
cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong xu thế này, tác giả đã
biên soạn giáo trình Quản trị doanh nghiệp nhằm cung cấp cho bạn đọc
những kiến thức quản trị mang tính hệ thống, từ kiến thức tổng quan về
doanh nghiệp đến quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị nhân
sự, quản trị marketing và quản trị tài chính.
Giáo trình được phân chia bố cục như sau:
Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp.
Chương 2: Quản trị chiến lược.
Chương 3: Kế hoạch điều hành sản xuất.
Chương 4: Quản trị nguyên vật liệu.
Chương 5: Quản trị máy móc thiết bị.
Chương 6: Quản trị nguồn nhân lực.
Chương 7: Quản trị Marketing.
Chương 8: Quản trị vốn trong doanh nghiệp.
Chương 9: Quản trị giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
Chương 10: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Giáo
trình được biên soạn dựa trên việc tham khảo nội dung môn học Quản Trị
Doanh Nghiệp đang được giảng dạy tại các trường Đại Học, cùng với các
tài liệu có liên quan trong và ngoài nước. Bên cạnh nội dung của lý
thuyết, trong mỗi phần đều có bài tập thực hành kèm theo. Với nội dung
như vậy, giáo trình không chỉ trang bị nhanh cho người đọc kiến thức của
từng môn học về quản trị, mà còn giúp họ nắm được mối liên hệ giữa các
môn học về quản trị.
Mời bạn đón đọc.