Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán - Tái bản 12/09/2009

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Phước
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020020000444
 • Khối lượng:
  308.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2009
 • Số trang: 224

 

Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán

Mục lục:
Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán
Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê
Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động Sản xuất kinh doanh
Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán.
Mời bạn đón đọc.