Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Văn Hóa Sài Gòn
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Kích thước:

  14.3×20.3 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2006
 • Số trang: 432

 

Nội dung cuốn sách này do nhóm tác giả tổ chức biên soạn dựa trên cơ sở Luật Kế Toán , hệ thống chuẩn mực kế toán và các chế độ , chính sách kế toán của Việt Nam đã ban hành trong thời gian qua đồng thời nghiên cứu nhiều giáo trình nguyên lý kế toán của các trường Đại Học trong cả nước để tổng hợp và biên soạn nên cuốn tài liệu này .