Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Lương Minh Việt
 • Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  350.00 gam
 • Kích thước:

  17×24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2005
 • Số trang: 259

 

Trong cuộc đổi mới quản lý nhà nước hiện nay, vi trí, chức năng và vai trò của người thư ký văn phòng đang ngày càng được khẳng định. Thư ký kà một chức danh quan trọng trong công tác văn phòng.
Nghiệp vụ thư ký đã trở thành một môn học không thể thiếu trong nội dung đào tạo các nhân viên công tác văn phòng.Thư ký văn phòng đã trở thành một nghề và cần nđược đào tạo chu đáo. Để thu nhập, xử lý và sử dụng có hiệu quả về thông tin trong điều kiện hiện đại, một mặt cần đầu tư tăng cường trang thiết bị mới, mặt khác phải bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ, viên chức văn phòng.
Cuốn sách sẽ giới thiệu đến bạn các nội dung như sau:
_Thư ký và văn phòng (Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người thư ký, các yêu cầu đối với thư ký)
_Thư ký với công tác văn thư (Tổ chức giải quyết văn bản đến, Thư ký và quản lý văn bản đi, lập và lưu trữ hồ sơ)
_Thư ký và soạn thảo văn bản (Cách soạn thảo văn bản)
_Tổ chức các chuyến công tác (Lập kế hoạch các chuyến đi công tác, chuẩn bị gì cho một chuyến đi, trách nhiệm của người thư ký khi cấp cao đi vắng)
_Tiếp đãi khách
_Tổ chức công tác thông tin phục vụ lãng đạo
_Quản lý chương trình, kế hoạch, thời gian của lãnh đạo
_Tổ chức hội nghị (Các loại hội nghị, chuẩn bị, tiến hành và các công việc sau hội nghị)
_Tổ chức phòng làm việc và bố trí các thiết bị, máy móc trong văn phòng.
_Quan hệ của người thư ký với người lãnh đạo và quần chúng.