Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà nước

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Th.S Lê Quang Cường
  , Th.S Nguyễn Kim Quyến
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Kích thước:

  14.3×20.3 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2006
 • Số trang: 456

 

Nội dung giáo trình gốm 2 phần:PHẦN 1 : Nghiệp Vụ Quản Lý Kho Bạc Nhà Nước+ Chương I : Nhiệm vụ và tổ chức hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam+ Chương II : Quản lý các nguồn vốn tài chính tronh hệ thống kho bạc nhà nước+ Chương III : Tín dụng nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nứơc+ Chương IV : Quản lý quỹ tiền mặt và kho tiền trong hệ thống kho bạc nhà nướcPHẦN 2 : Nghiệp Vụ Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước+ Chương I : Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán kho bạc nhà nước+ Chương II : Kế toán vốn bằng tiền, điều chuyển vốn và tiền gửi tại khi bạc nhà nứơc+ Chương III : Kế toán thanh toán liên kho bạc+ Chương IV : Kế toán thanh toán bù trừ+ Chương V : Kế toán thu, chi ngân sách nhà nước+ Chương VI : Kế toán tín dụng nhà nứơc+ Chương VII : Điện báo và báo cáo kế toán trong hệ thống kho bạcMời bạn đón đọc.