Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Phan Thị Cúc
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2040110000024
 • Khối lượng:
  506.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2009
 • Số trang: 408

 

“Nghiệp vụ ngân hàng thương mại” là môn học chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành Tài chính – ngân hàng. Nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các sinh viên. Trong cuốn giáo trình này, các tác giả đã hệ thống hoá  những vấn đề cơ bản của chương trình môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại dùng cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Nội dung của giáo trình đã cập nhật những kiến thức mới liên quan đến Luật các tổ chức tín dụng thống nhất thư tín dụng chứng từ số 600 của ICC, UCP600 ngày 25/10/2006 có hiệu lực từ 01/07/2007,… và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước hiện hành. Ngoài ra các tác giả cũng đã nghiên cứu và đưa vào giáo trình các nhân tố ảnh hưởng, các giải pháp cơ bản, một số thông lệ quốc tế về nghiệp cụ của các ngân hàng thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế theo những cam kết của Chính phủ ta với tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Để viết nên cuốn giáo trình này các tác giả đã tham khảo các giáo trình về nghiệp vụ NHTM của các trường đại học khác thuộc khối ngành kinh tế trong và ngoài nước. Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thuơng mại với bố cục như sau: Chương 1: Tổng quan Ngân hàng thương mại trong bối Cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại Chương 3: Những vấn đề chung về cho vay của Ngân hàng thươngmại Chương 4: Cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại Chương 5: Cho vay trung, dài hạn của Ngân hàng thương mại Chương 6: Dịch vụ thanh toán của Ngân hàng thương mại Chương 7: Dịch vụ khác của Ngân hàng thương mại Chương 8: Rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của NHTM. Mục lục: Lời nói đầu Quy định một số từ viết tắt Chương 1: Tổng quan ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại Chương 3: Những vấn đề chung về cho vay của ngân hàng thương mại Chương 4: Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại Chương 5: Cho vay trung dài hạn của ngân hàng thương mại Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thươngmại Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại Chương 8: Rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại. Mời bạn đón đọc.