Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  380.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  11/2008
 • Số trang: 372

 

Tài chính là một phạm trù kinh tế lịch sử, ra đời và tồn tại trong những điều kiện nhất định. – Nền kinh tế hàng hoá và tiền tệ: khi nền kinh tế hàng hoá tiền tệ phát triển tới một trình độ nhất định thì các sản phẩm sẽ được giao dịch trên thị trường bằng phương tiện của nó là tiền tệ, hình thành nên mối quan hệ giữa người bán và người mua, giữa các chủ thể trong nền kinh tế, từ đó hình thành nên mối quan hệ tài chính. – Sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước: Để duy trì sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước, thì Nhà nước phải có nguồn lực tài chính, Nhà nước với quyền lực của mình sẽ thực hiện việc tập trung các nguồn tài chính, phân phối và sử dụng các nguồn lực này vì lợi ích chung của xã hội. Tài chính sẽ tồn tại và phát triển cùng với nền kinh tế hàng hoá tiền tệ, cùng với sự tiến bộ của trật tự xã hội, theo hướng phát triển từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ chỗ chưa hoàn thiện đến chỗ hoàn thiện hơn. Cuốn sách “Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ” được biên soạn nhắm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập các vấn đề liên quan đến tài chính – tiền tệ. Với nội dung phong phú, phản ánh một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về Tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tề thị trường. Cuốn sách sẽ giúp người học trang bị kiến thức nền tảng, để tiếp cận tốt hơn các môn nghiệp vụ về Tài chính – ngân hàng, sẵn sáng giải quyết tốt các vấn đề nãy sin từ thực tiễn. Cuốn sách này sẽ là tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến nền kinh tế nói chung và ngành Tài chính – ngân hàng nói riêng. Mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Bản chất, chức năng và vai trò của tài chính Bản chất của tài chính Chức năng của tài chính Vai trò của tài chính Cấu trúc của hệ thống tài chính Chương 2: Ngân sách nhà nước Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NSNN Nội dung của ngân sách nhà nước Tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước và phân cấp NSNN ở Việt Nam Chu trình quản lý Ngân sách nhà nước Chương 3: Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp và vai trò của TCDN trong nền kinh tế Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Chương 4: Thị trường tài chính Khái niệm và chức năng của thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Chương 5: Tài chính quốc tế Những vấn đề chung về tài chính quốc tế Nội dung hoạt động của tài chính quốc tế Các quỹ tổ chức tài chính quốc tế Chương 6: Tiền tệ và hệ thống tiền tệ I. Tiền tệ Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ Chức năng của tiền tệ Quy luật lưu thông tiền tệ Vai trò của tiền tệ Cung và cầu của tiền tệ Tóm lược một số học thuyết tiền tệ II. Hệ thống tiền tệ Những vấn đề chung về hệ thống tiền tệ Hệ thống tiền đúc bằng kim loại Hệ thống tiền giấy Hệ thống tiền tệ ở Việt Nam Chương 7: Lạm phát và biện pháp kiểm soát lạm phát Lạm phát Biện pháp kiềm chế lạm phát Chương 8: Tín dụng và lãi suất Chức năng và vai trò của tín dụng Các hình thức tín dụng Lãi suất tín dụng Chương 9: Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng Bản chất và chức năng của NHTM Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng Chương 10: Ngân sách trung ương và chính sách tiền tệ Ngân hàng trung ương Chính sách tiền tệ quốc gia Chương 11: Hệ thống thanh toán qua ngân hàng Những vấn đề chung về hệ thống thanh toán qua ngân hàng Các phương thức thanh toán qua ngân hàng Chương 12: Khủng hoảng tài chính tiền tệ Những vấn đề chung về khủng hoảng tài chính tiền tệ Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Châu Á đến nền kinh tế tài chính ngân hàng Việt Nam và những bài học cần thiết để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng Tài liệu tham khảo Mời bạn đón đọc.