Giáo Trình Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán (Tái bản lần thứ 8)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Thị Đông
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  210.00 gam
 • Kích thước:

  13×19 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2003
 • Số trang: 312

 

Trong lần tái bản này, các tác giả tham gia biên soạn sách đã tiếp thu nghiêm túc những đóng góp của người đọc về những điểm cần chỉnh lý, sửa chữa và bổ sung; đảm bảo tính cơ bản, hiện đại và tính chính xác, khoa học của sách xuất bản. Giáo trình Lý thuyết hạch toán Kế toán là tài liệu chính thống, bắt buộc sử dụng trong đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường đại học kinh tế quốc dân, đồng thời giáo trình còn là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác.