Giáo Trình Lập Dự Án Đầu Tư

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  510.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  01/2006
 • Số trang: 516

 

Giáo trình lập dự án đầu tư được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho các giáo viên , sinh viên hệ Đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư và các chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân .Giáo trình này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu tham khảo cho các giáo viên giảng dạy các chuyên ngành kinh tế , cán bộ quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp ở các cơ quan quản lý và kinh doanh . MỤC LỤC Chương I : Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư , dự án đầu tư , đối tượng , nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Chương II : Trình tự nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo và dự án đầu tư Chương III : Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư Chương IV : Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án Chương V : Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư Chương VI : Phân tích tài chính dự án đầu tư Chương VII : Phân tích khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư Chương VIII: So sánh lựa chọn phương án đầu tư Chương IX : Ứng dụng Excel trong lập dự án Chương X : Một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư