Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Hoàng Thị Chỉnh
  , Nguyễn Hữu Lộc
  , Nguyễn Phú Tụ
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  400.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  2007
 • Số trang: 386

 

Trước những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới , đặc biệt là xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của mỗi quốc gia và do đó nhu cầu nghiên cứu , học tập Kinh tế quốc tế càng cần thiết hơn bao giờ hết Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo một cách nghiêm túc và có hệ thống tài liệu giảng dạy môn học này ở nhiều nước .Trên cơ sở đó rút ra những nội dung phù hợp để đưa vào giảng dạy ở Việt Nam , nhằm đưa nội dung Kinh tế quốc tế hoà nhập vào chương trình đào tạo chung của thế giới .