Giáo trình Kinh tế quốc tế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Đỗ Đức Bình – TS. Nguyễn Thường Lạng
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  147.00 gam
 • Kích thước:

  14,5 x 20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 159

 

Giáo trình Giáo trình Kinh tế quốc dân được biên soạn cho chương trình đào tạo các lớp thuộc chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại), đồng thời có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các lớp thuộc các chuyên ngành khác của Đại học Kinh tế Quốc dân, cho các lớp đào tạo các bằng đại học thứ hai, cũng như các lớp tại chức.
xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !