Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 5)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020050000742
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20 x 29 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2008
 • Số trang: 216

 

Mục lục: Chương 1: Kế toán thuế Những vấn đề chung Kế toán thuế GTGT Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Kế toán thuế xuất nhập khẩu (XNK) Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Thuế thu nhập cá nhân Kế toán thuế tài nguyên Kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất Kế toán các loại thuế khác Kế toán phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Chương 2: Bảng cân đối kế toán Những vấn đề chung bảng cấn đối kế toán Bảng cấn đối kế toán tổng hợp Các hạn chế BCĐKT Chương 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Xác định lợi nhuận thuần Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo VAS Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp Yếu cầu về việc trình bày thông tin Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Những vấn đề chung Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chương 5: Bản thuyết minh báo cao tài chính Những vấn đề chung Chương 6: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót năm trước Thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán Thay đổi ước tính kế toán và kế toán ảnh hưởng đến việc thay đổi ước tính kế toán Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm và kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh Chương 7: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Sự cần biết Nội dung tổ chứ công tác kế toán. Mời bạn đón đọc.